Bảng báo giá xe tải KIA-K190-1t9. Báo giá xe tải KIA 1.9 tấn mới nhất 2017.

Báo giá chi tiết các loại mẫu xe tải KIA-K190-1t9 tải trọng 1.9 tấn

  • Báo giá xe tải KIA-K190-1.9 tấn thùng mui bạt mở 3 bửng 

  • Báo giá xe tải KIA-K190-1.9 tấn thùng mui bạt không mở bửng 

  • Báo giá xe tải KIA-K190-1.9 tấn thùng kín.

  • Báo giá xe tải KIA-K190-1.9 tấn thùng lửng.

    Vui lòng đăng ký thông tin dưới đây để tải về báo giá xe tải KIA-K190-tải trọng 1.9 tấn, báo giá xe tải KIA 1.9 tấn mới nhất 2017.