Báo giá xe tải KIA-F125-1.25 tấn – Báo giá xe tải KIA 1.25 tấn mới nhất 2017

Báo giá chi tiết các loại mẫu xe tải KIA-Frontier 125-1t25.

  • Báo giá xe tải KIA-F125-1.25 tấn thùng mui bạt mở 3 bửng 

  • Báo giá xe tải KIA-F125-1.25 tấn thùng mui bạt không mở bửng 

  • Báo giá xe tải KIA-F125-1.25 tấn thùng kín.

  • Báo giá xe tải KIA-F125-1.25 tấn thùng lửng.

    Vui lòng đăng ký thông tin dưới đây để tải về báo giá xe tải KIA-Frontier 125-tải trọng 1.25 tấn, báo giá xe tải KIA 1.25 tấn mới nhất 2017.